Luk

Log ind

Brugernr
Password
Log ind

Glemt password..?

Udvalg

Der er nedsat forskellige udvalg i Bredalsparken og Grenhusene, til varetagelsen af bestemte funktioner. Udvalgene kan kontaktes gennem ejendomskontoret.

Udvalgenes medlemmer vælges på det årlige beboermøde. Har du lyst til at være med i et udvalg, eller forslag til et nyt udvalg, opfordres du til at møde op på beboermødet.


Beboerbladets redaktion

Forestår udgivelsen af beboerbladet ”Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene”.
Connie Weis (f), Finn Andersen
Beboerbladet

Grønt udvalg

Vedligeholdelse og tilsyn med bebyggelsen grønne områder og øvrige udearealer incl. legepladser.
Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Kenneth Hansen

Vedligeholdelsesudvalget

Udvalget forestår i samarbejde med ejendomskontor og inspektør den løbende vedligeholdelse af bygninger og bygningsdele.
Flemming Nyrop (f), Connie Weis, Kennet Hansen

Soku-/Kollektivudvalg

Beboeraktiviteter, klubber og klublokaler, beboerhus, vaskerier og andre kollektive faciliteter.
Connie Weis (f), Helle Jensen, Henning Davidsen, Jimmy Andresen, Kim Andersen

IT Gruppen

Drift og support af Bredalsparken og Grenhusenes data netværk.
Kennet Bjerg (f), Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Bundgaard, Steffen Clausen


IT Gruppen