Luk

Log ind

Brugernr
Password
Log ind

Glemt password..?

Udvalg

Der er nedsat forskellige udvalg i Bredalsparken og Grenhusene, til varetagelsen af bestemte funktioner. Udvalgene kan kontaktes gennem ejendomskontoret.

Udvalgenes medlemmer vælges på det årlige beboermøde. Har du lyst til at være med i et udvalg, eller forslag til et nyt udvalg, opfordres du til at møde op på beboermødet.


Beboerbladets redaktion

Forestår udgivelsen af beboerbladet ”Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene”.
Connie Weis (f), Finn Ørtz, Dorthe Mørch, Per Schreiber

Beboerbladet

Grønt udvalg

Vedligeholdelse og tilsyn med bebyggelsen grønne områder og øvrige udearealer incl. legepladser.
Kenneth Hansen (f), Connie weis, Lone Thomsen, Dorthe Mørch, Annie Lockenwitz

Vedligeholdelsesudvalget

Udvalget forestår i samarbejde med ejendomskontor og inspektør den løbende vedligeholdelse af bygninger og bygningsdele.
Flemming Nyrop (f), Connie Weis, Finn Ørtz

Soku-/Kollektivudvalg

Beboeraktiviteter, klubber og klublokaler, beboerhus, vaskerier og andre kollektive faciliteter.
Connie Weis (f), Helle Jensen, Lone Thomsen, Kenneth Hansen, Dorthe Mørch, Birthe Rauff

Grenhusudvalg

Grenhusene.
Alette Fjordvald (f), Rasmus Fjordvald, Mads Petersen, Flemming Nyrop, Stethen KrønerIT Gruppen

Drift og support af Bredalsparken og Grenhusenes data netværk.
Kennet Bjerg (f), Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Bundgaard

IT Gruppen